Marc Smeehuijzen
User Experience Designer
English

Dienst Justitiële Inrichtingen

 

Inrichtingen registratie

 

Project
Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI) is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij sluit mensen in na uitspraak van een rechter. Jaarlijks herbergt DJI, voor korte of langere tijd, zo'n 70.000 'justitiabelen' in o.a. gevangenissen, penitentiaire inrichtingen en justitiële jeugdinrichtingen. Voor de registratie van deze insluitingen werd een aantal oude informatiesystemen gebruikt die vervangen moesten worden door één overkoepelende webapplicatie: CA-JIS (Capaciteit en Justiabelen InformatieSysteem).
Timeline
Feb. 2006 - Feb. 2008 (2 jaar)
Activiteiten
Mijn activiteiten bestonden uit het maken van interactie ontwerpen voor de webapplicatie, o.a. voor het justitiabele-zoeksysteem, het jusitiabele dossier en de registratie van zaken, strafbare feiten en vonnissen. Verder heb ik een usability test, een expert review en meerdere paper prototyping sessies uitgevoerd van een aantal ontwerpen. Ook heb ik een field study uitgevoerd door enkele dagen mee te lopen met het administratiepersoneel van een aantal inrichtingen. Tot slot heb ik algemene interactie guidelines opgesteld voor de CA-JIS ontwikkelaars.
Deliverables
Wireframes, flowdiagrammen, gebruikersprofielen, expert review rapport, usability test rapport, field study rapport, interactie guidelines document.
Technologie
Webapplicatie in o.a. Java, wireframing in Axure, documentatie in MS Word, usability testing met TechSmith Morae.
Samenwerking
Logica
Voorbeelden
 

Terug naar Portfolio-overzicht