Marc Smeehuijzen
User Experience Designer
English

Innovam

 

Online examenregistratie

 

Project
Innovam is een kennis- en opleidingsinstituut voor de mobiliteitsbranche en verzorgt o.a. trainingen en examens in auto- en tweewielertechniek. De registratie van de examens wordt gedaan door hun dochterorganisatie IBKI en verliep grotendeels via papieren formulieren. Besloten was om hier een webapplicatie voor te ontwikkelen. De applicatie kende interne gebruikers (ca. 50 IBKI medewerkers) die dagelijks examens moesten plannen, deelnemers uitnodigen en cijfers verwerken. Daarnaast kende de applicatie externe gebruikers (ca. 50 duizend deelnemers, werkgevers, examinatoren en opleidingsinstituten) die zich met de applicatie moesten kunnen inschrijven voor de examens en resultaten kunnen inzien.
Timeline
Jan. - Mei 2009 (5 maanden)
Activiteiten
Mijn verantwoordelijkheid bestond uit het gebruikersvriendelijk maken van de webapplicatie. Hiervoor heb ik de gebruikersgroepen in kaart gebracht, gebruiksscenario's opgesteld en een expert review uitgevoerd op een prototype van de webapplicatie. Tenslotte heb ik een usability test uitgevoerd met zes eindgebruikers en een aantal van mijn user interface aanbevelingen uitgewerkt in wireframes.
Deliverables
Gebruikersprofiel, gebruiksscenario's, expert review rapport, usability test rapport en video, wireframes.
Technologie
Webapplicatie in Microsoft .NET. Alle rapportages in MS Word, usability test met TechSmith Morae en wireframes in Axure.
Samenwerking
Nubiko
Voorbeelden
 

Terug naar Portfolio-overzicht